Juozas Eretas (Joseph Ehret, 1896–1984)

Nuotrauka. Juozas Eretas, apie 1927 m., autorius nenurodytas, © Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM F1 20122), https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/130000001438425?s_id=o20oIFQMRGUs5jAI&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS

Juozas Eretas (Joseph Ehret, 1896–1984) – Lietuvių ir šveicarų mokslininkas, literatūros istorikas, pedagogas, Lietuvos telegramų agentūros (ELTA) steigėjas ir pirmasis vadovas.

J. Eretas studijavo germanistiką ir istoriją Fribūro, Bazelio ir Lozanos universitetuose. Fribūre jis redagavo žurnalą Litauen, 1916–1918 m. dirbo Lietuvių informacijos biure. 1919 m. atvykęs į Kauną, iki 1922 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. 1920 m. J. Eretas įsteigė informacinę agentūrą ELTA ir jai vadovavo. Tų pačių metų spalio mėn. jis įstojo į Lietuvos kariuomenę, o 1922 m. J. Eretui suteikta Lietuvos pilietybė. 1922–1940 m. jis Vytauto Didžiojo universitete dėstė vokiečių, prancūzų kalbas ir literatūrą.

J. Eretas redagavo tęstinius mokslinių leidinius „Athenaeum“ ir „Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai“, bendradarbiavo Lietuviškojoje enciklopedijoje, žurnaluose „Logos“ bei „Soter“. Juozo Tumo-Vaižganto paskatintas prisidėjo prie Blaivybės draugijos atgaivinimo, su kitais įsteigė Lietuvių katalikų mokslo akademiją, „Pavasario“ liaudies universitetą, meno kuopos Šatrijos draugiją, Lietuvos sporto lygą, laikraščius „Sargyba“, „Sportas“, „Jėga ir grožis“, „Angelas sargas“, „Pavasarininkų vadas“. 1932 m. vasarą už nepalankius žodžius valdžiai J. Eretas su kitais dviem pavasarininkais buvo uždarytas į Marijampolės kalėjimą.

1941 m. J. Eretas su šeima išvyko iš SSRS okupuotos Lietuvos į Šveicariją. Jis ėjo Fribūro universiteto kanclerio pareigas, 1942–1956 m. tarnavo Šveicarijos kariuomenėje vyresniuoju leitenantu. Iki pensijos dirbdamas Bazelio miesto gimnazijoje, enciklopediniams leidiniams rengė medžiagą apie baltų tautas. Gyvendamas Šveicarijoje J. Eretas nepamiršo Lietuvos. Jis aktyviai dalyvavo Šveicarijos lietuvių bendruomenės veikloje, skaitė paskaitas Vasario 16-os minėjimuose bei Europos lietuvių studijų savaičių metu, susitikinėjo su lietuviais kitose šalyse – keliskart apsilankė JAV, Italijoje ir Vokietijoje.

Parengta pagal: „Juozas Eretas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-eretas/; https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Eretas, CC BY-SA 3.0.

Facebook
Nepraleiskite naujienų - užsiprenumeruokite naujienlaiškį
Turite klausimų?Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial