Kretingos litvakas – legendinis kovotojas už tautų laisvę

Berekas Joselevičius, atvaizdas iš: Ernest Luninski – „Berek Joselewicz“, 1928 m., p. 5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3ABerek_Joselewicz.pdf&page=11.

1764 metų rugsėjo 17 dieną gimė garsusis Kretingos litvakas Berekas Joselevičius, kurio hebrajiškas vardas Ber Dov. Tai buvo istorinė asmenybė, vienijusi lietuvių, lenkų ir žydų tautas.

Berekas Joselevičius gimė Kretingoje, ten mokėsi žydų pradinėje mokykloje (chedere), o vėliau mokslus tęsė Telšiuose. Baigęs mokslus tapo tuo metu Kretingos dvarą valdžiusio Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio reikalų patikėtiniu, rūpinosi prekybos reikalais. Vyskupo pavedimu daug keliavo po Europą, kur išmoko prancūzų ir vokiečių kalbas, susipažino su Vakarų Europos kultūra ir Prancūzijos revoliucijos idėjomis.

Prasidėjus 1794 metų Tado Kosčiuskos sukilimui, kartu su savo bendraminčiu Juozapu Aronovičiumi paskelbė atsišaukimą jidiš kalba, kuriame ragino kilti į kovą prieš Rusijos imperijos kariuomenę. Taip buvo suformuotas pirmasis modernioje istorijoje apie pusę tūkstančio karių lengvosios kavalerijos žydų pulkas. Bereko Joselevičiaus vadovaujami žydų kavaleristai narsiai kovėsi gindami Varšuvą nuo rusų karvedžio Aleksandro Suvorovo kariuomenės. Po atkaklaus mūšio Varšuvos gynėjai kapituliavo, dauguma pulko karių žuvo, o Berekas Joselevičius pateko į nelaisvę.

Paleistas iš rusų nelaisvės su šeima pasitraukė į tuo metu Austrijai priklausiusį Galicijos miestą Lvovą. Iš ten 1798 metais persikėlė į Italiją, kur įstojo į Lenkų legioną, vadovaujamą generolo Jano Henriko Dombrovskio. Kartu su su įvairių tautų kariais kovojo Napoleono armijos gretose.

1807 metais B. Joselevičius atvyko į Varšuvos kunigaikštystę, gavo pulkininko laipsnį, buvo paskirtas ulonų eskadrono vadu. Dalyvavo įvairiuose mūšiuose su Rusijos ir Prūsijos kariuomene, už karinius nuopelnus 1808 metais buvo apdovanotas aukščiausiu Lenkijos kariniu apdovanojimu, karinės šlovės ordinu Virtuti Militari. Berekas Joselevičius žuvo 1809 metų gegužės 5 dieną mūšyje prie Kocko miesto, kur ir buvo palaidotas.

Berekas Joselevičius buvo pirmasis žydas, tapęs Lenkijos pulkininku ir štabo karininku. Jo vardu buvo vadinamos gatvės, jo žygius ne kartą aprašė rašytojai bei istorikai, jį savo paveiksluose vaizdavo tapytojai. 2009 metais, minint 200-ąsias jo mirties metines, Lenkijoje ir Izraelyje buvo išleistas bendras abiejų valstybių pašto ženklas, kuriame pavaizduotas dailininko Julijaus Kosako 1893 metais nutapytas paveikslas – ,,Berekas Joselevičius mūšyje prie Kocko“ su užrašu „Žydų kovotojas už Lenkijos laisvę“.

2015 metais, siekiant įamžinti šio legendinio kovotojo už tautų laisvę ir nepriklausomybę atminimą, jam skirtas paminklas buvo atidengtas ir Kretingoje. Bereko Joselevičiaus asmenybė iki šiol įkūnija pasiaukojimą už tėvynę ir laisvę, patriotiškumą, paremtą solidarumu, atsakomybe už bendrą gerovę, nepriklausomai nuo tikėjimo ar etninės kilmės.

Facebook
Nepraleiskite naujienų - užsiprenumeruokite naujienlaiškį
Turite klausimų?Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial