Mstislavas Dobužinskis (Мстислав Валерианович Добужинский, 1875–1957)

M. Dobužinskio autoportretas © Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (RKRS F.30 ap. 1-1161)

Mstislavas Dobužinskis (Мстислав Валерианович Добужинский, 1875–1957) – rusų kilmės scenografas, grafikas, tapytojas. Kartu su tėvais būdamas devynerių atvyko į Vilnių, kurį laiką čia mokėsi. Vėliau, jau baigęs meno studijas Peterburge, dažnai grįždavo į  jam savą ir jaukų Vilnių, kuriam skyrė apie 70 dailės darbų. 

Gyvendamas Peterburge bičiuliavosi su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, itin žavėjosi jo kūryba. Padedamas rašytojo, diplomato Jurgio Baltrušaičio, M. Dobužinskis įgijo Lietuvos pilietybę, persikėlęs gyventi į Kauną įsteigė privačią dailės studiją. Atsiskleidė kaip scenografas ir scenos kostiumų dailininkas, gebėjęs su humoru ir ironija įžvelgti konkrečiam herojui būdingus bruožus. Pelnė pripažinimą ne tik Lietuvos (nuo 1931 m. – Kauno valstybinio teatro scenografas), bet ir daugelyje Europos teatrų, kūrė scenovaizdžius Londono, Paryžiaus  ir Holivudo teatrams.

1939 m. išvykęs į Londoną rengti savo darbų parodos M. Dobužinskis į Lietuvą nebegrįžo – užklupo Antrasis pasaulinis karas. Dailininkas kurį laiką gyveno Paryžiuje, vėliau – JAV. Mirė Niujorke 1957 m., palaidotas Paryžiuje.

M. Dobužinskis. Kunigaikščio Vytauto Didžiojo paveikslas. Iš: Vytauto Didžiojo mirties 500 m. sukaktuvėms paminėti albumas, 1933 m. © Lietuvos centrinis valstybės archyvas (A073-P0009)
M. Dobužinskis. Tilto gatvė Vilniuje, apie 1907 m. © Lietuvos dailės muziejus (T-1366)
M. Dobužinskio parašas, 1933 m. © Lietuvos centrinis valstybės archyvas (f. 391, ap. 8, b. 479, 1. 124)

Facebook
Nepraleiskite naujienų - užsiprenumeruokite naujienlaiškį
Turite klausimų?Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial